3 otázky pre… Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

V ďalšom pokračovaní seriálu som sa chcel dozvedieť názor slovenských lingvistov z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
Slovenskej akadémie vied, akým spôsobom postupovať pri písaní niektorých termínov, ktoré súvisia s kryptomenou.

Kategória: 3 otázky pre... Témy: Slovensko

1. Kedy píšeme u podstatných a prídavných mien v slovenčine “Bitcoin” a kedy “bitcoin”?

Bitcoin, ktorý sa v niektorých článkoch označuje za digitálnu, resp. virtuálnu menu, sa začal používať v roku 2009, čo je z jazykového hľadiska pomerne krátky čas, aby sa k podobe jeho pomenovania v slovenčine mohlo zaujať jednoznačné stanovisko. Slovo Bitcoin/bitcoin zatiaľ nie je spracované v lexikografických príručkách slovenského jazyka a jeho používanie i písanie v jazykovej praxi je rozkolísané.

Názov Bitcoin má v druhej časti slovo coin, čo v angličtine znamená „minca, peniaz“. Rozumieme tomu tak, že jeho tvorcovia zaraďujú Bitcoin (napriek jeho špecifikám) k platidlám. Podľa slovenského pravopisu sa názvy mien a platidiel nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. existuje viac možností, ako získať bitcoiny, spoločnosti chýbalo 850 000 bitcoinov, peňaženku s bitcoinmi ochráni tlkot srdca alebo zdaňovanie obchodov s bitcoinmi.

2. Sú obidve formy prídavných mien “bitcoin” a “bitcoinový” gramaticky správne?

Podstatné meno bitcoin sa skloňuje podľa vzoru dub. Na vyjadrovanie vzťahu odporúčame používať prídavné meno bitcoinový utvorené od slova bitcoin domácimi slovotvornými postupmi (príponou -ový podobne ako pri prídavných menách webový, softvérový, serverový, eurový ap.), napr. bitcoinová peňaženka, bitcoinové burzy, bitcoinová mena  či bitcoinový bankomat (automat).

3. Chystá sa niekto vo Vašom ústave na “poslovenčenie” slova “Bitcoin”? Myslím napríklad na formu “bitkoin” alebo “bitkojn”.

Cudzie slová, a to aj názvy meny, sa môžu postupom času adaptovať do podoby zodpovedajúcej slovenskému pravopisu, čo je pri zdomácňovaní cudzích slov prirodzené. Svedčí o tom aj Vaše „nutkanie“ písať slovo bitcoin v adaptovanej podobe ako bitkoin či bitkojn. Zatiaľ sme však nenašli relevantné množstvo dokladov, ktoré by potvrdili, že podstatné meno bitcoin sa v slovenčine bežne používa už aj v zdomácnenej podobe, a odporúčame Vám používať naďalej podobu bitcoin.

Názov firmy Bitcoin bankomat je slovenský (čomu nasvedčuje slovo bankomat), takže jeho pravopisná podoba má vychádzať z Pravidiel slovenského pravopisu, podľa ktorých sa názvy podnikov, organizácií a pod. považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým písmenom na začiatku názvu, t. j. v dvojslovnom názve Bitcoin bankomat sa píše s veľkým písmenom iba prvé slovo Bitcoin.

Ak Vás článok zaujal, podporte autora článku, ďakujeme.
KOMENTÁRE (0)

Pridaj komentár